Mantelzorg

Mantelzorgers bestaan al eeuwenlang. Een mantelzorger is iemand die langdurig zorgt voor een naaste. Dit is vaak een familielid maar kan het ook een vriend of buur zijn. De mantelzorger helpt de zieke, gehandicapte of oudere met de dagelijkse verzorging.

Het begon allemaal met het ontstaan van de verzorgingsstaat. De arbeiders en daklozen in die tijd hadden het erg zwaar. Ze moesten als ze zorg nodig hadden altijd een beroep doen op liefdadigheid van bijvoorbeeld kerken. Die zorgden voor financiële ondersteuning, voedseluitdelingen of zelfs voor onderdak.

Het is vanzelfsprekend dat we elkaar helpen en omzien naar elkaar. Zonder mantelzorgers draait de zorg niet en dat waarderen wij enorm.

Zorgt u voor iemand of wilt u iemand verzorgen? Deel het met ons wellicht dat wij voor elkaar wat kunnen betekenen.